Over Oerol

Visie & Missie Oerol

Oerol als werkplaats voor een leefbare toekomst

Oerol is een eigenzinnige festivalorganisatie op het eiland Terschelling. We werken jaarrond door aan het realiseren van onze idealen. In de kern is dat we telkens opnieuw een tijdelijke ideale samenleving opbouwen die een blijvend effect heeft op het erkennen van de kracht van kunst, en het zien van de schoonheid van ons landschap en de mensen die het bewonen.

Wij staan voor een duurzame samenleving waarin iedereen mee kan doen. We hebben dit vastgelegd in een:

Fluïde Manifest Oerol 2021

Oerol als samenleving

 • Oerol Festival is een tijdelijke, open samenleving waarin we met wederzijds respect en vertrouwen met elkaar omgaan. Wees lief voor elkaar, maak contact, bewonder en geniet.
 • Oerol is een plek waar kunst de ruimte moet krijgen om te ontstaan; zowel letterlijk als figuurlijk. Oerol daagt makers, artiesten en publiek uit om hun grenzen te verleggen. Het zoeken, maken en creëren van context is, naast het tonen, een belangrijk onderdeel van Oerol.
 • Feest en verdieping vormen een onlosmakelijk onderdeel van de programmering.

Inclusie

 • Oerol is tegen alle vormen van uitsluiting en discriminatie en streeft na dat iedereen zich welkom en thuis voelt.
 • De organisatie spant zich maximaal in om het programma zo toegankelijk mogelijk te maken.
 • Houd oog voor elkaar; met nieuwsgierigheid en aandacht voor elkaar kunnen we er samen voor zorgen dat iedereen zich betrokken voelt.

De natuur als partner

 • We dragen allemaal zoveel mogelijk bij aan een zo’n klein mogelijke footprint voor een beter klimaat.
 • Het werk dat op Terschelling gemaakt en/of getoond wordt, verhoudt zich altijd tot (het landschap van) het eiland.
 • Oerol maken we samen met de bewoners van Terschelling. Met hen delen we de liefde voor en de zorgen over het eiland.

Voedsel

 • Achter alles wat we eten zit een verhaal en de keuzes die we hierin maken zijn van invloed hierop.
 • De kwaliteit van voedsel staat voorop. Bij Oerol eet je lekker en zoveel mogelijk vegetarisch, duurzaam en lokaal.

De organisatie van Oerol erkent dat ze zelf tekortkomingen en blinde vlekken heeft. We blijven continu leren en staan open voor verbeteringen.

Kantelende perspectieven

In 2021 vond de 40e editie van Oerol plaats, wat dit Festival tot een van de oudste van Nederland maakt. Hele generaties zijn opgegroeid met Oerol en nemen hun ervaringen en avonturen op het Waddeneiland Terschelling mee in hun leven. Voor elke individuele bezoeker betekent Oerol iets anders. Wat voor iedereen echter gelijk is, is dat bij het uitvaren van de haven van Harlingen de ‘gewone’ wereld even plaatsmaakt voor een andere wereld die het hoofd leeg maakt, de ogen opent en de avontuurlijkheid aanwakkert. Een land van Oz waarin van alles mogelijk is, als je je maar openstelt voor hetgeen dat op je pad komt.

De mijlpaal van 40 jaar Oerol is voor ons geen reden om te lang stil te staan bij wat Oerol wás. Wij willen vooral met elkaar denken over wat een festival met een dergelijke ongekende omvang, waarde en impact ís en kan zijn, nu en in de toekomst. Voor een breed, divers en veelkleurig publiek. Op het eiland, maar ook meer en meer daarbuiten. Dit zijn onze plannen met een doorkijkje naar de toekomst. Ónze toekomst.

(Onderstaande missie en visie zijn een samenvatting uit het Kunstenplan 2021 - 2024 van Oerol).

Save the date voor Oerol!

Oerol Festival 2022 - 10 t/m 19 juni
Oerol Festival 2023 - 9 t/m 18 juni
Oerol Festival 2024 - 7 t/m 16 juni

foto: De Dansers / Nichon Glerum

Visie: Oerol - tabula rasa voor nieuwe ideeën

Het feit dat Oerol plaatsvindt op Terschelling geeft de kunst een kans die het nergens anders krijgt. Waarom? Op het eiland verbreedt het isolement de horizon. Een ogenschijnlijke paradox, die een tabula rasa creëert voor nieuwe ideeën. Het isolement verandert gangbare denkpatronen en omgangsvormen. Makers kunnen hier werken vanuit een ander perspectief en gaan in het maakproces de strijd aan met wind, water, zand, zon en kou. Publiek en makers trekken samen op in dit landschap waar de elementen vrij spel hebben. Deze solidariteit maakt de geest ontvankelijk voor andere ervaringen. Mensen zijn opener naar elkaar en verhouden zich in grote mate tot de natuur. Het eiland biedt ruimte voor nieuwe ideeën en zet aan tot nadenken over maatschappelijke veranderingen en onze gezamenlijke toekomst.

Onze visie is dat kunst de ruimte moet krijgen om te ontstaan: letterlijk en figuurlijk. Maken wordt, naast tonen, een steeds groter onderdeel van Oerol. Daarnaast nodigt Oerol alle (tijdelijke) inwoners uit om zich te verdiepen en met elkaar in gesprek te gaan, om mee te doen. Makers en publiek – maar ook andere partijen die intensief bij Oerol zijn betrokken, zoals eilanders, wetenschappers, natuurbeheerders of maatschappelijke organisaties – leren elkaar en elkaars denkbeelden kennen. De gedeelde verhalen, motivaties en ideeën brengen de kunst en het maatschappelijk debat op een constructieve manier in beweging.

Foto: Dionne Verweij en Jennifer Muntslag / Isabelle Renate la Poutre

Missie: Constructief werken aan een leefbare wereld


Publiek, natuur, kunst en wetenschap zijn pijlers van Oerol. We bouwen de komende jaren voort op een sterk fundament. Oerol heeft een groot, vast en zich steeds vernieuwend publiek opgebouwd dat zeer ontvankelijk is voor nieuwe inzichten. Ook heeft het festival een groot (internationaal) netwerk van makers en samenwerkingspartners. Het leeuwendeel van het programma bestaat uit nieuw werk, dat speciaal voor het festival is ontwikkeld of dat op Oerol in première gaat.

Dit stevige fundament stelt het festival in staat om verschil te maken. De kunst, het landschap én het publiek schreeuwen erom: het bieden van nieuwe toekomstperspectieven en het bouwen aan een leefbare toekomst. Onze missie is het geven van handen en voeten aan deze urgente oproep.

‘Mens en natuur en alle levende wezens bewonen hetzelfde huis. Laat elke bewoner daarin ruimte en een stem hebben’.
Matthijs Schouten

Oerol als actor of change

Onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteit zijn op het eiland geen abstracte begrippen, maar aan den lijve voelbaar. Oerol versterkt dan ook vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn rol als ‘actor of change’. Het festival wil qua thematiek een afspiegeling van de samenleving zijn. Natuurbehoud, bewustwording, diversiteit, inclusiviteit en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarom urgente thema’s. Hoe dragen we als festival bij aan een betere, leefbare wereld? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat volgende generaties mensen zonder angst naar de toekomst kijken? Hoe krijgen begrippen als respect, gelijkwaardigheid en gastvrijheid weer betekenis? Hoe leven we samen, maar vooral: wat doen we als festival zelf? De overkoepelende thematiek: het bieden van nieuwe toekomstperspectieven en het bouwen aan een leefbare toekomst.

Door (internationaal) samen te werken met andere festivals, kunst- en maatschappelijke instellingen, de lokale omgeving en eilanders biedt Oerol makers een unieke kans voor het doen van onderzoek en het ontwikkelen van hun werk. Oerol daagt makers uit om hun grenzen te verleggen met nieuwe vormen en verhalen en daarmee haar missie uit te voeren. Het festival biedt hen de gelegenheid, de kennis en de ruimte om te experimenteren om nieuw werk te maken en daarmee het publiek en zichzelf te overstijgen, verbeteren en verrassen.

Foto: THIRD SPACE / Jelte Keur

Creatieve partnerschappen

Ons programmateam is zich bewust van haar eigen blinde vlekken. Daarom stellen wij ons open voor nieuwe inzichten en genres. Al jaren betrekken wij externen bij het denken over de toekomst van het festival. Mensen die meedenken over programmering, inclusiviteit, marketing en serviceverlening.

Duurzame makerstrajecten in het locatieprogramma

Een belangrijke meerwaarde van Oerol bestaat uit het opzetten van duurzame trajecten met makers. Dit betekent dat zowel Oerol als kunstenaars zich voor een langere periode committeren. Oerol biedt daarbij inhoudelijke uitdagingen en mentorschap (onder meer op het gebied van maken op locatie). Makers krijgen de kans om verschillende nieuwe

werken te maken, zich daarin te ontwikkelen en te verbeteren én om een groter netwerk op te bouwen, dankzij de vele samenwerkingen die Oerol onderhoudt.

Waddenlaboratorium Oerol

In de afgelopen jaren heeft Oerol met veel succes de expeditieroute opgezet. De expeditieroute behelst ongeveer vijftien (deels interactieve) performatieve of beeldende installaties die gedurende negen dagen doorlopend te bezoeken zijn van west tot oost (in totaal meer dan 80.000 bezoekers); over het hele eiland dus. De zeer verschillende projecten handelen inhoudelijk allemaal meer of minder expliciet over de relatie tussen mens en natuur of mens en landschap of plek. Kunstenaars en experts worden aan elkaar gekoppeld waardoor wij hen de mogelijkheid geven om door kruisbestuiving van kennis en kunde op onconventionele manieren vragen te stellen. Een aandachtige ontmoeting tussen kunst en wetenschap.

Foto: Het atelier / Marinke Eijgenraam / Nichon Glerum

Duurzaamheid

Het hele programma geeft er blijk van dat we samen met de makers, het publiek en onze partners een duurzame verandering als belangrijkste thema hebben. Om dit geloofwaardig

vorm te geven zal er ook vanuit de organisatie en samen met het eiland ingezet worden op het realiseren van het (verder) minimaliseren van onze voetafdruk. We richten ons daarbij op het beperken van de inzet van de (productie) middelen, op transport, eten en drinken, energie en afval. Onze energiebehoefte gaat fossielvrij worden, het voedsel duurzaam en lokaal, we zetten in op minder kilometers (ook van het publiek), afval is grondstof en recyclebaar. De ontwikkelingen gaan snel en Oerol zal – gesteund door de bestaande en nieuwe partners - hierin voorop blijven lopen, zowel praktisch als in het tot stand brengen van een mentaliteitsverandering.

Oerol jaarrond

Binnen alle lagen van het programma is Oerol het hele jaar rond bezig en aanwezig in het Nederlandse en internationale kunstenveld. Het festival in de zomer blijft het speerpunt, maar daarnaast zal Oerol als knooppunt voor makers, wetenschappers en ontmoetingen door het jaar heen langlopende residenties faciliteren en werk gemaakt op Oerol zichtbaarder maken via samenwerkingspartners in het kunstenveld.
Een aanzienlijk deel van het theater- en kunstenveld neemt de ervaringen van werken op Terschelling mee in hun dagelijkse praktijk. Voorstellingen en Expedities zijn overal in het (buiten)land te zien onder de noemer: ‘Oerol spoelt aan’.
Behalve het tiendaagse festival in juni worden minimaal twee extra weekenden per jaar op het eiland georganiseerd onder de naam Oerol Upcoming waarbij steeds wordt gekozen voor een actueel programma met één thema.

Wil je meer lezen?

Informatie voor Professionals

Jaarlijks presenteren gerenommeerde artiesten en jong aanstormend talent hun werk tijdens het Oerol Festival. Oerol Festival heeft een uitgebreid programma van locatiekunsten met theater, storytelling, expedities, muziek en performance.

Sense of Place

Het begint met een droom.

Deel deze pagina