Inspiratie

Sense of Place

Het begint met een droom.

“Wij willen dat dit unieke gebied ook voor toekomstige generaties van waarde blijft. We ontsluiten een unieke en weidse wereld voor de cultuur/natuurtoerist” Joop Mulder.

Joop Mulder droomde van het eiland Terschelling als podium. In 35 jaar ontwikkelde hij het Oerol Festival tot wat het nu is: een internationaal fenomeen, en van grote betekenis voor het eiland.

Nu gaat die droom verder; Sense of Place heet de nieuwe droom. Hij experimenteerde er al mee op Oerol. Sense of Place gaat zich afspelen langs de hele Waddenkust, van Den Helder tot de Dollard. In 2018 ligt de focus op Friesland. Joop Mulder wil opnieuw de kracht van kunst, cultuur en creativiteit inzetten om een gebied te ontwikkelen. Samen met de lokale gemeenschappen en bedrijven en samen met kunstenaars, architecten, ontwerpers en de experts van organisaties en kennisinstellingen.

Met opmerkelijke en aantrekkelijke kunst- en landschapsprojecten wordt in het Waddengebied de unieke waarde van het landschap, de regio en het werelderfgoed uitvergroot en de natuur in dit gebied versterkt. Dat gebeurt altijd op basis van de bouwstenen die natuur, cultuur (-historie) en landschap bieden. De verschillende projecten vertellen door wisselende interventies in het landschap elk een eigen verhaal en geven de ‘plek’ extra aantrekkingskracht en betekenis: ‘a sense of place’.

Door deze projecten in een route te verbinden, ontstaat extra meerwaarde. Er worden langs de route tochten georganiseerd waarin de verhalen van het Wad, de locaties, de bewoners en de (toekomstige) landschapsprojecten worden verteld. En er is een app met verdiepende en gidsende informatie. Dit trekt meer cultuurtoeristen, geeft de regio een economische en maatschappelijke impuls en stimuleert de komst van nieuwe bewoners en bedrijvigheid. Tegelijkertijd waakt Sense of Place voor plat massatoerisme dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten juist kan aantasten.

Sense of Place realiseert zelf projecten, maar neemt ook bestaande projecten op in haar programma en marketing. Ze zet deze projecten van anderen in nieuw licht en vergroot daarmee hun aantrekkingskracht. Lees alles over de voortgang van de projecten en de route op Sense of Place.

Laboratoriumfunctie

Oerol zet haar festival in als laboratorium voor grote landschapsprojecten. Het unieke decor van het eiland is bij uitstek geschikt om experimenten in verschillende stadia te tonen en te toetsen. De afgelopen drie jaren heeft Oerol deze nieuwe toekomstlijn al een prominente plek gegeven, zowel in de toonkamer op het Groene Strand en de Noordsvaarder, als elders op het eiland. Als de resultaten aanleiding geven tot een vervolg, wordt geprobeerd de pilot voor een doorlopende beleving in een definitieve vorm te realiseren in het Waddengebied. Wadland (Oerol 2014) van landschapsarchitect Bruno Doedens, de labversie van de toekomstig te ontwikkelen Mondriaankwelder, is bij uitstek zo’n voorbeeld.

Maar ook Camera Batavia van kunstenaar Arjen Boerstra (Oerol 2015 en 2016) en Zeven Streken van kunstenaar Marc van Vliet (Oerol 2015) zijn goede voorbeelden van projecten die binnen Sense of Place hun definitieve plek langs de Waddenkust gaan krijgen. Sense of Place blijft zo binnen het Oerol festival een inspiratiebron voor theatermakers en kunstenaars om hun voorstelling, performance of installatie te laten verhouden tot de plek waarvoor ze het maken.

Deel deze pagina