Programmering Expedities

Oerol Expedities zijn beeldende projecten waarbij kunst, natuur en wetenschap elkaar ontmoeten. Vooral het onderzoek naar de rol van de bezoeker staat daarbij centraal.

De totstandkoming van de Oerol Expedities vindt doorgaans plaats op uitnodiging van het festival. Maar we zijn natuurlijk altijd nieuwsgierig naar bijzondere plannen. We willen makers aanzetten tot het ontwikkelen van projecten die optimaal gebruik maken van de kwaliteit van het eiland (schaalmodel/proeftuin) en het festival. We programmeren bij voorkeur geen bestaande projecten.

Wil je ons een projectvoorstel of onderzoeksvraag sturen? Lees dan eerst de volgende zaken goed door:

  • Ga uit van een beschrijving van maximaal één A4.
  • Vertel ons hoe je project gefinancierd en geproduceerd gaat worden.
  • Houd er rekening mee dat wij minimaal een jaar vooruit werken. Voor de programmering van 2019 kunnen er geen projectvoorstellen meer worden ingestuurd.
  • Stuur je voorstel in pdf-formaat naar expeditie@oerol.nl.

Expeditie uitgangspunten:

  • Expeditie-projecten staan 9 dagen op Oerol.
  • De Expeditie is een doorlopend programmaonderdeel en geopend voor publiek van 11:00 tot 17:00 uur. (Vanwege dit doorlopende karakter kan er niet gewerkt worden met verschillende starttijden of bezoekers die een-voor-een of in kleine groepjes het werk betreden.) en heeft een minimaal 600 bezoekers per dag.
  • Het project dient door de maker zelf geproduceerd te worden en deze dient het hele festival aanwezig te zijn.
  • Is toegankelijk met een festivalbandje, er geen eigen inkomsten door kaartverkoop gegenereerd worden.
  • Per project wordt er gekeken naar beschikbaar budget vanuit Oerol. Teneinde het project definitief op te kunnen nemen in de programmering is aanvullende financiering vanuit de groep noodzakelijk.
  • Is een programmering met een zo klein mogelijke water- en co2-afdruk. We vragen je dus mee te denken je project stroomvrij te produceren of aan alternatieve oplossingen mee te werken.

Wanneer we je mail hebben ontvangen, krijg je van ons een ontvangstbevestiging.

Hoewel we begrijpen dat het onderscheidend en interessant is, ontvangen we liever geen fysieke documentatie.

Oerol maakt hele specifieke keuzes omdat we elk jaar een zeer groot aantal aanmeldingen ontvangen. Helaas is de kans dat we je plan opnemen in het festivalprogramma gering.

We nemen binnen twee weken contact met je op als we geïnteresseerd zijn in je plan. Heb je na twee weken nog niets van Oerol gehoord, dan kun je ervan uit gaan dat het project niet in ons programma opgenomen zal worden.

Het is helaas niet mogelijk hierover nader te corresponderen.

Deel deze pagina