Over Oerol

Organisatie

Met dit geweldige team wordt gewerkt aan Oerol Festival 2023.

Team Oerol

Afke Nel Smit vrijwilliger secretariaat, Anne van Dooren hoofd productie, Antsje van der Zee creatief producent Atelier Bente Hout online marketeer, Carola Poleij coördinator marketing en communicatie a.i., Barbara Croes medewerker marketing en communicatie, Daphne Kamp coördinator horeca, David Jansen hoofd techniek, Farnoosh Farnia programmeur & aanjager inclusie, Floor van Dijk zakelijk leider, Giorgi Kuiper systeembeheer, Hanneke Bramer internationale professionals, Iemke Lurvink productie coördinator, Jacqueline Leenders projectleider toegankelijkheid, Jakob Proyer creatief producent Het Atelier, Johan van der Berg financiële administratie (Scheffer administraties), Kees Lesuis artistiek leider, Lisette de Haart vrijwilligers coördinator, Manja Mulder office manager, Marin de Boer curator en creatief producent (expeditie) projecten, Maurice Bogaert artistiek begeleider Het Atelier, Niels Nieuborg muziek programmeur, Peter van Heck systeembeheer, Sabine Pater hoofd programmering, Sanne de Vos coördinator kaartverkoop, Siart Smit algemeen directeur, Sietze Hamstra vrijwilliger Vriendenadministratie, Simon Tubb coördinator International Projects & Contacts, Sjoerdtje Postma medewerker reis en verblijf, Tessa Kloost fondsenwerving en relatiebeheer, Thijs Weijland muziek programmeur, Valerie Valk DTP-er en vormgever.


Oprichter:
Joop Mulder (1953 - 2021)


Oerol Publieksraad
We stappen graag uit onze bubbel en leggen onze plannen en ideeën voor aan de Oerol Publieksraad. Die bestaat uit: Annelies van Hees, Earl Kortram, Freddy Groot, Gerben de Jong, Ilse Boersma, Maas Muhren, Mariëlle Buisman, Renske van Foeken, Sanne Ebbeling en Jan Julius Buwalda.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht (RvT) is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

Seerp Leistra heeft in 2020 de de voorzittershamer overgenomen van Els Swaab. De RvT bestaat hiermee uit zeven leden. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met verankering van relevante kennisgebieden (artisticiteit, organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring, diversiteit) en het oog houden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, eiland, overheden, cultuursector, bedrijven etc.). Statutair bedraagt de maximale zittingstermijn tweemaal een periode van vier jaar. De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenigbaar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting.
Het eigen functioneren van de RvT en van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Dit zijn de leden van de RvT van Oerol:

Seerp Leistra (vz)
Dick Visser
Sieger Dijkstra

Mirella Muroni

Samora Bergtop

Baukje Jensma

Trix van der Vleuten

Ton Schroor

Het gaat om onbezoldigde functies. De RvT en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Foto: Studio Cité | Marleen Annema

Deel deze pagina