Over Oerol

Organisatie

Met dit geweldige team wordt gewerkt aan Oerol Festival 2022.

Team Oerol

Afke Nel Smit vrijwilliger secretariaat, Anne van Dooren hoofd productie, Bas Keemink trainee fondsenwerving, Bente Hout online marketeer, Carola Poleij coördinator marketing en communicatie a.i., Celesta Mensah medewerker marketing en communicatie Daniel Elaridi financiële administratie (Scheffer administratie), Daphne Kamp coördinator horeca, David Jansen hoofd techniek, Edith van Wolferen traffic manager, Edze Huitema productie coördinator, Farnoosh Farnia programmeur & aanjager inclusie, Floor van Dijk zakelijk leider (per 01 augustus), Frederieke Vlek pers coördinator, Giorgi Kuiper systeembeheer, Hannah van der Rest marketingstrateeg, Hanneke Bramer internationale professionals, Hedwig van der Geer medewerker reis en verblijf, Heleen Moors zakelijk producent programmering, Carola Poleij interim coördinator marketing en communicatie, Iemke Lurvink productie coördinator, Jacqueline Leenders projectleider toegankelijkheid, Jakob Proyer creatief producent Het Atelier, Jamie Betz muziek producent, Jane Heinze assistent kaartverkoop, Jessica Ridderhof coördinator barren, Johan van der Berg financiële administratie (Scheffer administraties), Jonna Stroink stagiair marketing en communicatie, Kees Lesuis artistiek leider, Lisette de Haart vrijwilligers coördinator, Lotte Fokkens muziek producent, Manja Mulder office manager, Marco Oudewortel coördinator kaartverkoop, Marie-Louise Calame coördinator digitale werkprocessen, Marin de Boer curator en creatief producent (expeditie) projecten, Marjoke Hopman coördinator Vriendenacties, Marloes van den Berg productie coördinator, Mathilde van der Linden stagiair signing, Maurice Bogaert artistiek begeleider Het Atelier, Mirjam Hartlief hoofd bedrijfsvoering, Niels Nieuborg muziek programmeur, Nikita Gillisen stagiair productie, Peter-Richard Beeksma technische ondersteuning, Peter van Heck systeembeheer, Piet Pieterson coördinator reis en verblijf, Robin Voskuilen assistent vrijwilligers coördinater, Sabine Pater hoofd programmering, Sammy Frenkel medewerker vrijwilligers coördinatie, Sanne de Vos coördinator kaartverkoop, Sanne van Loenen productie coördinator, Saskia de Jong medewerker reis en verblijf, Siart Smit algemeen directeur, Sietze Hamstra vrijwilliger Vriendenadministratie, Simon Tubb coördinator International Projects & Contacts, Sjoerdtje Postma medewerker reis en verblijf, Tessa Kloost fondsenwerving en relatiebeheer, Thijs Weijland muziek programmeur, Valerie Valk DTP-er en vormgever, Wendy Moonen programmeurOprichter:
Joop Mulder (1953 - 2021)


Oerol Publieksraad
We stappen graag uit onze bubbel en leggen onze plannen en ideeën voor aan de Oerol Publieksraad. Die bestaat uit: Annelies van Hees, Earl Kortram, Freddy Groot, Gerben de Jong, Ilse Boersma, Maas Muhren, Mariëlle Buisman, Renske van Foeken, Sanne Ebbeling en Jan Julius Buwalda.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht (RvT) is een intern orgaan van de rechtspersoon dat toezicht houdt op de bestuurder en hem adviseert en ondersteunt. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en bestuursuitgangspunten.

Seerp Leistra heeft in 2020 de de voorzittershamer overgenomen van Els Swaab. De RvT bestaat hiermee uit zeven leden. Bij de samenstelling van de RvT wordt rekening gehouden met verankering van relevante kennisgebieden (artisticiteit, organisatie, financiën, juridische zaken, marketing, sponsoring, diversiteit) en het oog houden voor verschillende belangen (bezoekers/vrienden, eiland, overheden, cultuursector, bedrijven etc.). Statutair bedraagt de maximale zittingstermijn tweemaal een periode van vier jaar. De (neven-)functies van leden en directie zijn niet onverenigbaar met de bestuurs-/directierol, noch met de belangen van de Stichting.
Het eigen functioneren van de RvT en van de directie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Dit zijn de leden van de RvT van Oerol:

Seerp Leistra (vz)
Dick Visser
Sieger Dijkstra

Mirella Muroni

Samora Bergtop

Baukje Jensma

Trix van der Vleuten

Het gaat om onbezoldigde functies. De RvT en directie passen de Governance Code Cultuur toe en onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit en Inclusie.

Foto: Illias | Orkater de Nieuwkomers | Nichon Glerum

Deel deze pagina