Over Oerol

Oerol en duurzaamheid

Locatietheater, natuur en landschap zijn onlosmakelijk verbonden bij Oerol. Dat is de magie van Oerol, maar wat vinden de natuur en het landschap daar eigenlijk van?

We weten het: het NIET organiseren van Oerol op Terschelling is de meest duurzame oplossing. Daarom willen we, samen met de makers en publiek, ervoor zorgen dat we de natuur en het landschap (van Terschelling) zo weinig mogelijk belasten. En gaan op zoek naar oplossingen met bijvoorbeeld het Expeditieprogramma waar met wetenschappers en kunstenaars wordt nagedacht over duurzaam behoud en herstel van natuur en landschap in het algemeen.

“Mens en natuur en alle levende wezens bewonen hetzelfde huis. Laat elke bewoner daarin ruimte en een stem hebben.” Matthijs Schouten

Uitgangspunt: een leefbare toekomst

Een duurzaam festival organiseren is een van de belangrijkste speerpunten voor Oerol. Hierbij zetten we in op het (verder) minimaliseren van onze voetafdruk*. Maar we streven naar meer: we willen een mentaliteitsverandering tot stand brengen. Bij onszelf, bij onze makers, bij ons publiek. Hiervoor zetten we kunstenaars, wetenschappers en ons bereik in. We denken dan niet alleen aan Terschelling, maar ook aan duurzame keuzes die wereldwijd effect hebben. Veel kleine acties kunnen een wezenlijke verandering teweegbrengen.

Lees hier ons Fluide Manifest

(*) De voetafdruk is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. Alles wat je consumeert kost namelijk ruimte. Wat is jouw voetafdruk?

Foto: Studio Buiten werking

Een duurzaam Festival

Alhoewel de organisatie van Oerol al best lekker bezig is qua duurzaamheid, kan het altijd beter. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om nóg minder energie te gebruiken, minder afval te veroorzaken, vervoersbewegingen zoveel mogelijk voorkomen en hergebruik van materialen te stimuleren. Bij alles vragen we ons af: kan het duurzamer? Is dit gebruik echt nodig? Net zo lang tot het in ons DNA zit opgeslagen en alle keuzes tot een zo klein mogelijke voetafdruk leiden. Met als hoogste doel: over een paar jaar een geheel energieneutraal festival te organiseren.

Samen is de oplossing

We vragen onze medewerkers, artiesten, producenten en toeleveranciers met ons mee te denken en te helpen. Wat in het proces kan duurzamer? Hoe kan jouw voetafdruk zo klein mogelijk zijn? En tenslotte is ons publiek aan zet. Want jullie zijn met veel! En heel veel kleine beetjes helpen, dat weet iedereen.

Hoe?

Aan welke duurzame oplossingen denken we? Bijvoorbeeld gebruikmaken van het OV, een Festivalbus op biobrandstof of carpoolen (het liefste de fiets natuurlijk), hergebruik van bouwmaterialen, rekening houden met broedende vogels (zo nu en dan wordt op het laatste moment een voorstelling verplaatst!), voedsel zoveel mogelijk lokaal en biologisch (en sinds 2021 vegetarisch), boodschappen selecteren op zo weinig mogelijk verpakkingen (en neem je eigen waterfles mee), scheiden van afval scheelt een berg en apparaten uit wanneer je ze niet gebruikt (je beeldscherm, het koffie apparaat en de lichten).

Foto: Onkruideniers | Marleen Annema

Deel deze pagina