Nieuws  8 juni 2020

Meld je aan voor: Building Conversations

Niemand weet hoe dit moet. Het leven één grote improvisatie. Met Building Conversation vieren we het experiment en omarmen we de oefening. We nodigen je uit om mee te doen. Laten we ons onderdompelen in het ongewisse, het nog niet bekende.

WHERE SHOULD WE BEGIN

Een collectieve vrije val, de toekomst in.

Building Conversations; een platform voor Dialogical Art waarbij al 6 jaar onderzocht wordt hoe we met elkaar kunnen praten. De eerste fundamenten werden tijdens Oerol 2014 gelegd, tijdens Het Imaginaire Eiland onderzoeken ze verder, in vier performatieve gesprekken vanaf het moment dat de eerste zonnestralen het eiland Terschelling strelen, tot zonsondergang.

Want hoe praten we nu met elkaar? Wat doet de sociale afstand en het gebrek aan fysiek contact met de manier waarop we ons nu tot elkaar verhouden? Worden we er ook afstandelijker van, of ontstaat er een nieuw soort nabijheid, een andere manier van verbonden zijn? En wat doet de virtuele ruimte met ons samenzijn en onze woorden?

We vragen je om deel te nemen aan deze gesprekken door je aan te melden voor één, of meerdere van de volgende programmaonderdelen:

1. Impossible Conversation on the Future:
2. Distant Thoughts

3. Watching Pixels
4. Digital Silence

CREDITS:
Concept en ontwikkeling: Lotte van den Berg, Daan ’t Sas, Peter Aers
In samenwerking met: Mara van Nes, Tomas Leijen, Katja Dreyer, Satchit Puranik, Bram Vreeswijk, Salomé Mooij en alle mensen die deelnamen aan de gesprekken.
Productie: Yola Parie, Yoka van Zuijlen, Jakob Proyer
Communicatie: Klaartje Wouters

Aanmelden

Impossible Conversation on the Future

Hoe praat je over de toekomst? Hoe roep je beelden op van dat wat nog niet is? Voor Impossible Conversation on the Future gaan we te raden bij de Jezuïeten die een gesprekspraktijk ontwikkelden om te spreken over abstracte begrippen. Een methode waarin je met elkaar vertraagt en persoonlijke beelden verbindt, door te schrijven, te lezen en samen te spreken.

Wanneer: 5.11 uur via Zoom, Amsterdam time: dit gesprek begint als de zon opkomt boven het eiland Terschelling en wordt gevoerd met mensen van over de hele wereld.
NB: dit gesprek wordt op ma 15 juni, wo 17 juni en vr 19 juni in het Engels gevoerd

ENGLISH VERSION:
Impossible Conversation on the Future
How do you talk about the future? How do you summon up images of things that don’t yet exist? For Impossible Conversation on the Future we sought advice from the Jesuits, who developed a conversational method for discussing abstract concepts. It involves slowing down with each other and linking together personal views by writing, reading and talking together.

This conversation starts when the sun rise above the island Terschelling and is conducted with people from all over the world. 5:11 (Amsterdam time) via Zoom

15 juni 05.11 - 07.11 uur Impossible Conversation on the Future

Distant Thoughts

Distant Thoughts nodigt je uit om het contact dat je aangaat met mensen die je nog niet kent onder de loep te nemen. Het is een gesprek voor twee mensen die elkaar niet kennen, via de telefoon. Tijdens het gesprek volg je een script, waarin sommige tekst vastligt en vooral veel ruimte is voor je eigen woorden en gedachten. Het script geeft je houvast én daagt je uit. Een ongewone ontmoeting tussen vreemden

Elke dag rond lunchtijd om 12.30 uur via de telefoon. Lopend door de stad, het park of de bossen ga je in gesprek met iemand die je (nog) niet kent.

Aanmelding opent binnenkort.

Watching Pixels

Op het oplichtende scherm van onze telefoons en computers komt een veelheid aan beelden bij ons binnen en worden we zelf tot beeld voor de ander. Hoe verhouden we ons tot deze beelden en hoe verhouden we ons tot elkaar? Tijdens Watching Pixels gaan we met elkaar in gesprek via beelden die we bekijken online; schilderijen, foto’s en films. De gespreksvorm die we gebruiken is geïnspireerd op een methode die is ontwikkeld in het MOMA in New York; de Visual Thinking Strategie.

Elke avond om 20.15 via Zoom. Via steeds weer andere beelden verbinden we ons met de actualiteit en vertragen we onze blik.

Aanmelding opent binnenkort.

Digital Silence

In Digital Silence spelen de deelnemers met hun eigen aan- en afwezigheid, in hun kamers en op internet. Ze gaan op zoek naar een derde ruimte, een hybride ruimte, die zowel fysiek als virtueel is. ‘Waar ben ik als ik zowel in mijn kamer als op het scherm ben? En waar ben jij?’ Digital Silence verbindt kamers en mensen in één groot multidimensionaal flatgebouw, zwevend tussen bakstenen en pixels, aanwezig noch afwezig.

Als de zon ondergaat boven het eiland en de nacht valt gaan we opzoek naar digitale stilte met mensen van over de hele wereld. (22.00 uur) via Zoom. NB Dit gesprek wordt in het Engels gevoerd

Aanmelding opent binnenkort.

Digital Silence

During Digital Silence the participants play with their own presence and absence, in their rooms and on the web. Looking for a third space, a hybrith space, that is both physical and virtual. ‘Where am I if I’m both in my room and on the screen? And where are you?’ Digital Silence connects rooms and people in one big multidimensional apartment block, floating between bricks and pixels, neither present nor absent.

When the sun sets over the island and night falls, we look for digital silence with people from all over the world. 22:00 (Amsterdam Time) via Zoom
Opening soon.

Deel deze pagina