Narratives of the Forest Elmo Vermijs

Narratives of the Forest nodigt je uit voor een dialoog met bos vanuit verschillende perspectieven

Narratives of the Forest

In een tijd waarin klimaatverandering aan de orde van de dag is en gangbare (westerse) dualistische denkbeelden over de relatie tussen mens en natuur toenemend worden bevraagd, werpt het StagingWood de vraag op: wat betekent het om in dialoog te zijn met een niet-menselijke omgeving? Hoe kunnen we tot een zo divers en inclusief mogelijk verstaan van het bos komen, dat weliswaar geen Nederlands spreekt maar wel op oneindig veel andere manieren van zich laat horen?

Als we het hebben over het bos, waar hebben we het dan eigenlijk over? Over de bomen, de mossen? Over de spinnenwebben, de torren, de kolonies mieren? Over het enorme netwerk aan schimmels onder onze voeten, het zogenaamde ‘wood-wide-web’ zoals bodemdeskundige Tanja Dekker het noemt? In het bos vindt er van alles tegelijkertijd plaats, vaak onzichtbaar voor ons blote oog. Het bos als ecosysteem heeft geen eenduidig centrum, noch helder te (onders)scheiden delen. Hiermee biedt het bos weerstand tegen het atomaire denken; kan het bos ons ook inspireren tot een relationelere houding en denkwijze? Iets dat van belang lijkt in het huidige en komende tijdsgewricht?

Geïnspireerd door de inherente diversiteit, relationaliteit en complexiteit van het bos met al zijn levensvormen, bouwt StagingWood in de komende jaren aan een groeiend lokaal en (inter)nationaal consortium aan ‘bosexperts’. Gezamenlijk zoeken zij naar een pluriforme en dynamische interpretatie van het bos en wat wij van haar (en van elkaar) kunnen leren. Op deze manier hoopt StagingWood bij te dragen aan een levendige, inclusieve en diverse dialoog met het bos. Sommige experts zijn boswachter, anderen zijn ecoloog, filosoof, jurist, buurtbewoner, sjamaan of kunstenaar. Allen hebben zij een eigen manier van in-dialoog-zijn met het bos ontwikkeld.


Samen met Elmo Vermijs werken zij de komende jaren aan veldonderzoeken, seminars, dialoogvormen en publicaties. Tevens vormt dit de input voor een serie ruimtelijke installaties waarin het publiek wordt uitgenodigd om dialoog te gaan met het bos.

Narratives of the Forest is het eerste project waarin deze samenwerking gestalte heeft gekregen.

Foto: Elmo Vermijs

Elmo Vermijs

Elmo Vermijs (Tilburg, 1982) werkt op het snijvlak van kunst, ontwerp, architectuur en landschap. Hij onderzoekt de relatie tussen ruimte, (afval)materialen en regeneratieve productieprocessen, om nieuwe perspectieven te genereren op het gebruik van materiaal in de hedendaagse samenleving. Hij doet dit door de talloze relaties tussen het gebruik en de productie van (afval)materialen, en hun historische, politieke en milieu contexten te onderzoeken. In zijn werkproces werkt Vermijs samen met lokale partijen en integreert materiaalonderzoek met nieuwe inzichten. In de projecten -vaak aangevuld met publicaties, workshops en gesprekken- speelt de fysieke interactie met het werk -zowel de ruimte als de materialen- een belangrijke rol. Het werk is een katalysator om te reflecteren op maatschappelijke vraagstukken en om nieuwe manieren te vinden om ons te verhouden tot de (natuurlijke) omgeving.

Zijn werk werd o.a. getoond bij; ; IJsselbiënnale, Deventer (NL); Aomori Contemporary Art Center, Aomori (JP); European Cultural Capital, Plovdiv, (BG); Oerol Festival, Terschelling (NL)

Foto: Elmo Vermijs

Credits

Installatie: Bouw en boomstammen: Islandwoods, kraan: Trip Hek, constructeur: Bussel Engineering, bundel/ Inleiding: Hella Godee,
essays: Jori Wolf, Pieter de Jong, Dorine van Norren, Keimpe Wieringa, Jessica den Outer, Tanja Dekker, Marin de Boer, Joeri Lamers, Hugo Lambrechts, Laura Burgers, Frits Mohren, Matthijs Schouten en Koen Arts, grafische vormgeving: Studio Vandiesen, drukkerij: Tripiti.

Mede mogelijk gemaakt door: Staatsbosbeheer, Amarte Fonds, Waddenfonds en Waddenlaboratorium OerolDeel deze pagina