Steun

Nalatenschappen

Door Oerol in jouw testament te zetten geef je Oerol door aan de volgende generatie

Geef Oerol door aan de volgende generatie

In de tijdelijke samenleving vieren 50.000 Oerolbezoekers het leven. Kunst, wetenschap en muziek verweven zich met het dagelijks leven. De inspiratiebron? Het Terschellinger landschap.

Sinds 1982 heeft Oerol een lange weg afgelegd. Joop Mulder organiseerde het eerste Festival als eigenaar van Café de Stoep in Midsland. Op deze route neemt het Festival zijn trouwe bezoekers mee naar grote manifestaties in de duinen en kleinschalige poëtische kunstwerken in de bossen. Wetenschappers gaan hand in hand met kunstenaars op het strand en ook het straattheater in de dorpen is niet weg te denken.

Door Oerol in jouw testament op te nemen zorg je ervoor dat het landschap van Terschelling nog vele generaties makers en bezoekers blijft inspireren. Zo draag je bij aan kunst die alle ruimte krijgt om te ontstaan in het landschap. Waarna ze voorbij de zeeën aanspoelt aan de wal om haar reis te vervolgen.

Maas (20) gaat al vanaf zijn negende met zijn ouders naar Oerol en ruilde zijn voetbalclub voor de jeugdtheaterschool. Maas is nu derde jaar student op de Academie voor Toneel en Kleinkunst in Amsterdam. Een vonkje, dat leidt tot een leven lang plezier van kunst.

Door de cultuur met jouw nalatenschap te steunen, draag je bij aan dit soort momenten en inspireer je een generatie.

Foto: eigen collectie

'Toen ik jaren geleden voor het eerst op Oerol kwam dacht ik ‘dit festival is voor mij gemaakt!’

- Oerol bezoeker en Vriend van het eerste uur

Ben jij Oerol van top tot teen? Wil jij ook dat Oerol nog vele jaren bestaat als een van de grootste locatietheaterfestivals in Europa? Via een erfstelling of een legaat geef je Oerol door aan de volgende generatie.

Nalaten aan een goed doel kan alleen met een testament, opgemaakt door een notaris.

Stichting Terschellings Oerol Festival is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daardoor geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Heel het bedrag komt dus ten goede aan het Festival.

Stichting Gegevens

Stichting Vrienden van Oerol

Rekeningnummer NL46 RABO 0364 5751 82

RSIN nummer 814812880

Inschrijvingsnummer KvK 41003404

Lees meer: ANBI-gegevens

Contact

Neem contact op met Tessa Kloost om de brochure op te vragen en voor vragen over Oerol in jouw testament. Stuur een naar tessa.kloost@oerol.nl of bel 0562 448 448.

Foto: Collectief AM.OK & Plastique Fantastique | Moon Saris

Deel deze pagina