Over Oerol

Het Atelier

Het Atelier is dé plek voor talentontwikkeling op het gebied van locatietheater. Jonge makers krijgen binnen dit traject de ruimte voor onderzoek en experiment in de publieke ruimte onder begeleiding van Oerol en Over het IJ festival.

“Het Atelier heeft een mooie springplank opgeleverd voor mijn werk en specifiek voor het werk dat ik in de publieke ruimte ontwikkel. Oerol is een plek waar je door het werkveld en het publiek opgemerkt kunt worden. Een pijler van het Atelier waar ik veel aan heb gehad is het delen van je maakproces met een proefpubliek (o.a. bestaande uit Fonds Atelier Oerol donateurs) in verschillende fases. Ik was daar eerst huiverig voor en kon daar niet echt het nut er van inzien, maar ik heb tijdens en achteraf ervaren dat het veel kan opleveren.”


– Johannes Bellinkx

Ontmoeting en samenwerking

In het Atelier traject bieden we over de periode van een jaar via workshops, ontmoetingen, residenties en uiteindelijk een presentatieplek, ruimte aan drie jonge makers. Zij kunnen zich ontwikkelen binnen de bedding en begeleiding die het Atelier biedt op artistiek, productioneel en zakelijk vlak. De makers onderzoeken de mogelijkheden van het werken in de totaal verschillende landschappen en (sociale) contexten van Terschelling (Oerol) en Amsterdam Noord (Over het IJ festival).

Experiment

Dit laboratorium van talent waarbinnen de festivals als producent maar ook als vraagbaak en kritische kijker optreden, is de motor van vernieuwing voor het programma van beide festivals. Voor de makers zelf zijn de festivals naast een kenniscentrum en een veilige experimenteerplek, een springplank naar het grote publiek en potentiële programmeurs.

Geschiedenis

Vanaf haar oprichting heeft Oerol een belangrijke rol gespeeld bij de begeleiding en ontwikkeling van theatermakers in het maken van locatietheater. Het eiland kreeg een rol als vrijplaats voor theatermakers toebedeeld: eenmaal weg uit de door hen vertrouwde, zwarte doos van het traditionele theater hielp het festival gezelschappen als Dogtroep, Trajecttheater en kleinkunstartiesten als Brigitte Kaandorp op weg bij hun eerste stappen in de vrije natuur. In de jaren negentig werd dit uitgebreid met een traject voor jonge, veelal net afgestudeerde theatermakers die in een kale schuur verhalen van het eiland ten gehore brachten: het Oerol fenomeen ‘schuurtjestheater’ was geboren.

Met coaching op het gebied van regie, dramaturgie en productie verplaatsten de jonge makers zich in de jaren daarop vanuit de schuur naar de bossen, duinen en wateren over het hele eiland. De werkplaats werd omgedoopt tot Atelier, maar de doelstellingen bleven gelijk: de kwaliteit van locatietheater verhogen door professionele begeleiding van jonge makers naar een eigen stijl.

Voor verschillende theatermakers en artiesten, die ondertussen in binnen- en buitenland naam maken, heeft de werkplaatsfunctie van Oerol als springplank gewerkt: makers waaronder Boukje Schweigman, Wende Snijders, Nynke Laverman, TUIG, Teun Mosk, Akwasi en De Jongens, hebben in de werkplaats van Oerol belangrijke stappen gezet in hun ontwikkeling.

2018: Atelier Oerol Alumni editie

In 2018 was er een speciale Atelier ‘Alumni’ editie op Oerol te zien. Makers Sanne Nouws, Johannes Bellinkx en Karlijn Kistemaker uit Atelier 2013/2014 keren terug. Alle drie kwamen ze – los van elkaar- met een mooi voorstel voor de theaterprogrammering voor Oerol 2018. En zo ontstond het idee van een Alumni editie. Deze makers zijn in hun maakproces ondersteund door de coproducenten en fondsen die ze zelf verzameld hebben én door de donateurs in Fonds Atelier Oerol. Bezoek hun nieuwe werk los van elkaar of als drieluik in de speciale Atelier Oerol Alumni route.


Atelier 2018-2019

Richting 2019 zullen Oerol en Over het IJ Festival weer samenwerken in het Atelier. In 2018 selecteren de festivals drie talentvolle makers die de stedelijke omgeving van Amsterdam Noord en het Terschellinger landschap willen onderzoeken. Het belangrijkste selectiecriterium is het antwoord op de vraag: ‘Wat wil je op locatie onderzoeken en waarom?’ Een serie workshops en bezoeken gedurende de winter van 2018 en 2019 zullen leiden tot een proeve op locatie op beide festivals in 2019.

Nieuw is dat we het Ateliertraject gaan realiseren in nauwere samenwerking met theatergezelschappen, productiekernen en andere instellingen die een talentvolle maker ook na het locatie-onderzoek een vervolgtraject willen geven. Samenwerking tussen instellingen met talentontwikkelingsactiviteiten is in het belang van de ontwikkeling van makers. We hopen zo met het Atelier nog meer bij te dragen aan een duurzame maakpraktijk voor jong talent.

Mede mogelijk gemaakt door Oerol,Over het IJ Festival en Fonds Atelier Oerol.

We zijn nog op zoek naar mensen en bedrijven die willen bijdragen aan Fonds Atelier Oerol. Dit is noodzakelijk om het jaarlijkse traject met drie makers te kunnen realiseren, zoals we dat vanaf 2019 beogen.

ANBI status

Onze ANBI-status levert voor donateurs belangrijke voordelen op. Op deze pagina vind je de relevante gegevens van zowel de Vriendenstichting als Stichting Oerol Terschellings Festival.

Fonds Atelier Oerol

Talent stimuleren en coachen in vernieuwende projecten en experimenten.
25 maart 2019

Igor, Marinke en Warre gaan het maken in 2019

Deel deze pagina