Over Oerol

Het Atelier

Het Atelier is dé plek voor talentontwikkeling op het gebied van locatietheater. Jonge makers krijgen binnen dit traject de ruimte voor onderzoek en experiment in de publieke ruimte onder begeleiding van Oerol en Over het IJ festival.

Het Atelier is het gezamenlijke talentontwikkelingstraject van Oerol en Over het IJ Festival. Drie nieuwe makers bouwen - gedurende de periode van een jaar via workshops, ontmoetingen, residenties - aan hun eigen theatertaal en visie op locatietheater. Hun artistieke steigers staan zowel in de natuur van Terschelling als op de industriële NDSM-werf in Amsterdam.

Het Atelier is een vrijplaats voor talent waarbij Oerol en Over het IJ Festival ook ondersteuning bieden als vraagbaak en kritische kijker. De makers leggen op hun beurt een fundament voor een groter publiek en meer professionele zichtbaarheid. Met het Atelier beogen de festivals een bijdrage te leveren aan diversiteit en vernieuwing in het kunstenveld.

Geschiedenis

Vanaf haar oprichting heeft Oerol een belangrijke rol gespeeld bij de begeleiding en ontwikkeling van theatermakers in het maken van locatietheater. Het eiland kreeg een rol als vrijplaats voor theatermakers toebedeeld: eenmaal weg uit de door hen vertrouwde, zwarte doos van het traditionele theater hielp het festival gezelschappen als Dogtroep, Trajecttheater en kleinkunstartiesten als Brigitte Kaandorp op weg bij hun eerste stappen in de vrije natuur. In de jaren negentig werd dit uitgebreid met een traject voor jonge, veelal net afgestudeerde theatermakers die in een kale schuur verhalen van het eiland ten gehore brachten: het Oerol fenomeen ‘schuurtjestheater’ was geboren.

Met coaching op het gebied van regie, dramaturgie en productie verplaatsten de jonge makers zich in de jaren daarop vanuit de schuur naar de bossen, duinen en wateren over het hele eiland. De werkplaats werd omgedoopt tot Atelier, maar de doelstellingen bleven gelijk: de kwaliteit van locatietheater verhogen door professionele begeleiding van jonge makers naar een eigen stijl.

Voor verschillende theatermakers en artiesten, die ondertussen in binnen- en buitenland naam maken, heeft de werkplaatsfunctie van Oerol als springplank gewerkt. Makers als Karlijn Kistenmakers, Thabi Mooi, Johannes Bellinkx, Akwasi, Berg en Bos en de Dansers zijn hier een voorbeeld van.

Nu en de toekomst

Nieuw is dat we het Ateliertraject gaan realiseren in nauwere samenwerking met theatergezelschappen, productiekernen en andere instellingen die een talentvolle maker ook na het locatie-onderzoek een vervolgtraject willen geven. Samenwerking tussen instellingen met talentontwikkelingsactiviteiten is in het belang van de ontwikkeling van makers. We hopen zo met het Atelier nog meer bij te dragen aan een duurzame maakpraktijk voor jong talent.

Dit jaar zetten we een meerjarige samenwerking in met Likeminds uit Amsterdam, Club Guy & Roni + Noord Nederlands Toneel uit Groningen en Productiehuis Theater Rotterdam. Met deze samenwerking bundelen we krachten zodat de beoogde vrijplaats of laboratorium kan ontstaan.

Welke makers in 2020 een productie zullen maken in Het Atelier lees je in ons nieuwsoverzicht


Het Atelier wordt mogelijk gemaakt door Oerol, Fonds Atelier Oerol, Over het IJ Festival en dit jaar ook door Schweigman&, Kameroperahuis en De Nieuwe Oost.

ANBI status

Onze ANBI-status levert voor donateurs belangrijke voordelen op. Op deze pagina vind je de relevante gegevens van zowel de Vriendenstichting als Stichting Oerol Terschellings Festival.

Fonds Atelier Oerol

Talent stimuleren en coachen in vernieuwende projecten en experimenten.
31 oktober 2019

Dit was Het Atelier 2019

Deel deze pagina