Over Oerol

ANBI status

Onze ANBI-status levert voor donateurs belangrijke voordelen op. Op deze pagina vind je de relevante gegevens van zowel de Vriendenstichting als Stichting Oerol Terschellings Festival.

Oerol = culturele ANBI

Als een instelling de status culturele ANBI draagt is deze voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel.

Als je schenkt aan Oerol mag je als particulier 25% van je donatie optellen en het totaalbedrag aftrekken van de belasting.

Doelstelling van de Stichting

Het verstrekken van financiële steun aan de stichting Stichting Terschellings Oerol Festival, gevestigd te Terschelling. De Vrienden-stichting heeft de verplichting om haar vermogen niet anders te besteden dan ten behoeve van de stichting en Stichting Terschellings Oerol Festival, voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Meer informatie over wat deze registratie precies inhoudt vind je hier, en bij belastingdienst.nl natuurlijk.

Stichting Vrienden van Oerol

Oosterend 43A
8897 HX Oosterend-Terschelling

Correspondentieadres:
Zuid Midslandweg 4
8891 HG Midsland-Terschelling

tel. (+31) 562 446 469
vrienden@oerol.nl | www.oerol.nl

Inschrijvingsnummer KvK 41003404
RSIN
nummer 814812880

Bestuur Stichting Vrienden van Oerol |

januari 2019


Oeds Bijlsma |
voorzitter
Arno van Veen |
secretaris
Floor Vuurboom |
penningmeester
Jan Hoogstra |
fiscaal adviseur
Amarins Geveke

De Stichting Vrienden van Oerol heeft geen medewerkers in dienst.

Documenten over de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Vrienden-stichting, alsmede een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording zijn binnenkort hieronder te vinden.

Stichting Terschellings Oerol Festival |

Zuid Midslandweg 4
8891 GH Terschelling-Midsland
tel. (+31) 562 448448
info@oerol.nl | www.oerol.nl

KvK | 41005122
RSIN
| 803778302

Doelstelling van de Stichting

Het realiseren van culturele evenementen op of vanuit Terschelling, in het bijzonder het jaarlijkse Oerol festival.

Samenstelling RvT-model


Els H. Swaab |
voorzitter
Seerp Leistra |
secretaris
Dick Visser |
penningmeester
Marcel Beerthuizen
Sieger Dijkstra

Documenten zoals het meest actuele beleidsplan en de laatst beschikbare financiële jaargegevens zijn binnenkort hieronder te vinden.

Cultureel Garantiefonds Terschelling
Supporters van Oerol

Secretariaat Garantiefonds
p/a Nieuwe Dijk 8
8881 HC West-Terschelling

info@cgft.nl
Fax: 084-4399994

Bank gegevens:

IBAN: NL33RABO0342405969 Bic: RABONL2U
t.n.v. St. CultureelGarantiefonds Terschelling

Naar deze rekening gaan de (aanvullingen op) renteloze leningen, maar sinds 2010 ook de Oerol donaties.

BTW
| NL804455144B01
KvK
| 41005143
RSIN
| 8044.55.144

Oerol Erespeld

De Oerol Erespeld is een speld van verdienste die wordt uitgereikt aan een persoon die in de ogen van de directie en het bestuur van de Stichting Terschellings Oerol een uitzonderlijke bijdrage geleverd heeft aan het ontstaan, in stand houden en/ of verder ontwikkelen van het Oerol Festival.

Houders Oerol Erespeld

(per juni 2017)

  • Jan Kooijman
  • Ruurd Neef
  • Sytse Schoustra
  • Eddie Terpstra
Stichting Vrienden van Oerol Jaarrekening 2016
Balans ANBI per 31 december 2018
Beleidsplan Vrienden van Oerol
Balans per 31 december 2017
Bestuursverslag Oerol 2017
Bestuursverslag Oerol 2019
Staat van baten en lasten 2017
Staat van baten en lasten 2018
Bestuursverslag Oerol 2017
Stichting Vrienden van Oerol jaarrekening 2018
Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Deel deze pagina